Brainer: SignalTap mystik

man jul 14, 2008 (Anders Enggaard)

Baggrunden er en anden case fra et kundeprojekt, hvor Alex fejlsøgte på et kredsløb. Den simple kode til testen er her – men se på output fra SignalTap…

SignalTap - hvad sker der her?

Spørgsmålet er hvordan det kan forklares?

COUNTER_PROC:PROCESS( BCLK , nMSTART )
BEGIN
  if (nMSTART = '1') then
    COUNTER <= X"00";
  elsif BCLK'event and BCLK = '1' then
    COUNTER <= COUNTER_int;
  end if;
END PROCESS COUNTER_PROC;

COUNTER_int <= COUNTER + X"01";

Tyg lidt på den og skyd et skriv et svar :-)

Hvad mener du?