Hvor er 99% af de dygtigste udviklere?

man dec 17, 2012 (Anders Enggaard)

Vi gentager og udvider hermed en opfordring til at deltage i ERFA grupper indenfor FPGA og Signal Integrity. Vi samler kandidater sammen.
For nogle måneder siden inviterede vi til et forum for åben sparring mellem FPGA kyndige. Formålet er, at vi på tværs i industrien skal have en mulighed for at hjælpe hinanden til øget viden og netværk. Vi har fået positivt feedback på ideen, og fra flere sider er der opbakning til, at vi samler trådende, da vi har fat i mange udviklere på tværs af industrien.
Vi følger derfor op på idéen med en ERFA gruppe for Signal Integrity.
Vi vil gerne have flere lokket ud af busken og opfordrer derfor til, at hvis du selv er erfaren FPGA eller SI-mand, eller kender en som er det, så skyd en email til os.

Vi er alle i samme båd, uanset hvor mange kompetente folk vi omgiver os med i vores virksomheder. Faktum er, at 99% af den samlede skare af de smarteste og dygtigste folk er at finde udenfor vores respektive virksomheder. Tænk over det og lad os skabe et forum, hvor der er plads til både problemløsning, innovation og at dyrke netværket.
Opsangen til FPGA-folket er lidt en gentagelse. Givet de positive tilbagemeldinger vi har fået, tænker vi også at invitere til et forum for erfaringsudveksling inden for Signal Integrity.
Vi vil i starten af det nye år prikke nogle af vores venner til at være brutto-truppen i hhv. FPGA ERFA og SI ERFA.

Hvad mener du?