Home Referencer Siemens Wind Power

Siemens Wind Power

Vigtigt, åben i et nyt vindue. UdskrivEmail

”Høje krav til netspændingskvaliteten, på de markeder vi afsætter vore vindmøller til, nødvendiggør en tilsvarende høj kvalitet af de målesystemer, der benyttes i vore møller. Det er en vigtig brik i bestræbelserne på at imødekomme stigende kunde- og myndighedskrav. Derfor igangsatte vi et projekt med udvilking af et nyt målesystem.” - fortæller Michael Bjerre Laursen fra Siemens Wind Power

Løsningen var et PCI104 modul

Vi udviklede et dataopsamlingskort i PCI-104 format med analog til digital konvertering og FPGA om bord.
Dataopsamling gennem analog til digital konvertering og transmission af data gennem PCI-104 bus i en industri PC monteret på en DIN-skinne.

Lyder det simpelt? Der er mere under hjelmen. Flere A/D konvertere sampler synkront og leverer deres målinger synkront til FPGA’en, som realtime udfører filtrering og generel datahåndtering inden data sendes til efterbehandling på PC’en.

Axcons rolle

Vi løste opgaven som en outsourcet projektopgave i tæt samarbejde med Siemens Wind Power.
Projektet blev gennemført med et godt tværfagligt samarbejde mellem algoritmedesigner, FPGA- og hardwaredesigner.

6-8 mio kroner besparelse for Siemens Wind Power

Der blev opnået en god balance mellem enhedspris, udviklingsomkostning og flexibilitet. Sammen med muligheden for fremtidige udvidelser er det oplagte nøgleegenskaber – der er langt rundt til vindmøllerne når de først er stillet op.

Projektet kom i mål på aftalt tid og økonomi - men midtvejs så vores udviklere en kreativ og spændende mulighed. Skulle vi reducere performance en anelse OG øge udviklingstiden?

Da den totale kost blev beregnet var svaret klart! Den stykprisreduktion, som kunne opnås, gav en besparelse på 6-8 mio kroner over de første par års produktion alene!

dreamstime_10302596_228x114.jpg
Kontakt | Referencer
...
Glade kunder

"Merus Audio bad Axcon om at bistå med at løse en specifik opgave, og efter et indledende møde med konsulenten følte vi os trygge ved at kompetencerne var rigtige.

Opgaven blev løst indenfor den aftalte tid og endda under budget, så vi kontakter gerne Axcon igen for hjælp til lignende opgaver fremover."

Hans Hasselby-Andersen, CEO, Founder,
Merus-Audio A/S.