Agile/lean erfa-gruppe

man apr 26, 2010 (Rolf)

– med fokus på integreret apparatudvikling… altså kombineret hardware, software, mekanik og måske flere discipliner i et projekt.

Næste møde er 27/5-2010

kanban

Vi driver en erfagruppe for projektledere og udviklingschefer, som er interesserede i at udveksle erfaringer om lean/agile metoder brugt på integreret produktudvikling.

Det er nemlig ikke helt trivielt at kombinere ting som “first-time-right” (som er klogt i hardwareudvikling) og “tidlig kunde-feedback” (som er klogt i applikationsudvikling). Skal man lære af agile/lean tankegangen, som vel har udviklet sig til at være mainstream i rene software projekter, og bruge det på blandede hw/sw/mek projekter – så er der brug for at tænke nyt på flere planer. Den gensidige inspiration vi kan dele der, hvor alle lærer af hinanden, skulle gerne være en genvej til at høste fordelene.

Om erfagruppen

Formål

At fungere som forum for udveksling af erfaringer og afprøvning af nye teknikker til projektstyring og produktudvikling. Udgangspunktet er en agile og lean tilgang til processen.

Fælles for erfagruppens medlemmer er fokus på apparatudvikling, hvor både hardware, embedded software og mekanik (og måske flere fagdiscipliner) samarbejder om udvikling af et apparat.

Erfagruppen arrangeres af BestBrains og Axcon i fællesskab

Omfang og indhold

  • 4-6 halvdagsmøder per år (“på omgang” i virksomhederne.)
  • Eksternt (eller internt) oplæg hver anden gang – flere mindre emner hver anden gang.
  • “Bordet rundt” hver gang.
  • Der tilstræbes en åben debat og vidensdeling om projektstyring og metoder, hvorfor deltagerne forventes at behandle evt. tekniske, person- og forretningsmæssige emner fortroligt uden for deltagerkredsen.
  • Der tages referat af møderne
  • Tiltænkt projektledere og udviklingschefer (adgang forbudt for sælgere :-) )
  • Der tilstræbes et deltagerantal på 10-12 personer med 1-2 deltagere per virksomhed.

Pris: Deltagelse er gratis de første 3 gange, hvor ny deltagere kan prøve forummet af. Der er endnu ikke sat en pris derefter, men det forventes at være et mindre beløb (max 5000 kr/år) til dækning af administrationsomkostninger etc.

Interesserede kan henvende sig på email: courses@axcon.dk

Hvad mener du?