Gratis milliarder

tirs mar 23, 2010 (Rolf)

$Axcon har oplevet, at offentlige puljer med fokus på fx. miljøforbedringer og udvikling af sociale velfærdsydelser kan finansiere produkt- og serviceudvikling i elektronikindustrien. Puljerne kan også i begrænset omfang finansiere demonstrationsprojekter.

Fælles for puljerne er, at virksomheder kan få finansieret deres udviklingsbehov i et samarbejde med underleverandører og potentielle kunder til produktet. Fordelene er, at de offentlige puljer ikke kræver medejerskab i virksomheden eller på anden vis skal have tilbagebetalt indskudt kapital. Til gengæld kan kriterier og procedurer for at komme i betragtning til støtte virke uigennemskuelige.

Axcon vil gerne hjælpe dig med at identificere rette støtteordninger. Vi samarbejder med flere konsulenter med ekspertise inden for fundraising. Du skal ikke nødvendigvis have en færdigudviklet produktidé.

Faktisk siger vores erfaring, at de bedste ideer udvikles i en dialog mellem industrien og forskningsverdenen. Har du et konkret forslag til en produktudvikling, så stiller vi gerne op til en uforpligtende sparring omkring mulighederne for fundraising. Vi inddrager gerne vores store internationale netværk inden for industrien og forskningsverdenen. Således er det for vores del ikke kun de danske puljer vi ser på som fx. Højteknologifonden, men også nogle af de industriorienterede initiativer under 7. rammeprogram (FP7).

Listen af puljer, som kan komme i spil er lang:

Danske:

 • Højteknologifonden – Teknologiudvikling inden for alle emneområder
 • Trygfonden – projekter inden for sikkerhed
 • ABT-fonden – Velfærdsteknologi, arbejdsbesparende teknologi
 • EUDP – demonstrationsprojekter inden for energiområdet
 • Den konkurrenceudsatte pulje – velfærdsteknologi
 • Innovationskonsortier

Udenlandske:

 • Research for the Benefit of SME’s (FP7)
 • Eurostar – Eureka/FP7
 • Eniac – elektronik-/softwareudvikling
 • Artemis – elektronikudvikling
 • Ambient Assisted Living – FP7
 • Derudover eksisterer der også industriorienterede initiativer inden for klima, fødevare og health med Eureka og FP7 midler
 • CIP-programmet – programmer for demonstrationsprojekter (ECO-innovation & Intelligent Energy Europe)

I stedet for at bruge tid på at sætte sig ind i det hele – så lad os sammen se på mulighederne i dit projekt. Tænk lige nu på hvad der ligger af projekter, som ikke ”brænder på”, men som har stor betydning for næste (eller næste-næste) generation af produkter eller teknologi. Og lad os så tage et møde om det.

Hvad mener du?