Fordele

Vigtigt, åben i et nyt vindue. UdskrivEmail

Vores mission er at sikre dit projekt den optimale kombination af kvalitet, funktionalitet, tid og økonomi. Vi arbejder tæt sammen med dig og sammen afdækker vi, hvordan vi når frem til optimale resultater.

Vores fokus er på totaløkonomien, som både tager hensyn til time-to-market, udviklingsomkostninger, produktionsomkostninger og omkostninger til test, installation og service.

Dine fordele ved at samarbejde med os

 • Vi tilfører udviklere med højt kompetenceniveau, fordi vi ved at gode udviklere leverer bedre resultater 
 • Vi udnytter den specialviden, som du og dine kollegaer har opbygget
 • Vi samarbejder i den form som er optimal
 • Vi frigiver din tid til udvikling af jeres kerneforretning og teknologi
 • Du bliver ikke bundet i produktionsaftaler, licenser eller andet, som vi ved du bare vil bande over senere
 • Du ejer retten til det udviklede, så du kan tjene alle de penge, der er ved at producere og sælge smart og godt

Sådan tilfører vi værdi 

Vi mener kun du skal out-source projekter, når det tilfører værdi. Værdierne vi lægger vægt på er:  

 • Kvalitet - både den teknologiske løsning og kvaliteten i udførelsen
 • Økonomi - totaløkonomien i projektet SKAL forbedres, ellers skal vi ikke samarbejde
 • Tid - reducer udviklingstiden ved at forstærke teamet
 • Minimere ricisi - kom sikkert i mål ved at øge det samlede erfaringsniveau
 • Opbyg egne kompetencer - vi ønsker at dele den viden vi tilfører projektet med dig og dine kollegaer og derved øge både vidensniveau og medarbejdertilfredshed
consultants_228x114.jpg
Kontakt | udvikling
...
Glade kunder
"For os var det en klar fordel at kunne trække på eksterne ressourcer og deres erfaringer i denne form for udvikling.

Vi har nu stor fordel af FPGA teknologien i vores systemer og out-sourcing af FPGA udviklingen har vist sig at være den helt rigtige løsning for vores virksomhed."

Werner Sørensen, Udviklingschef,
Tagarno Innovation A/S.